สีเหล็ก คลีนคัลเลอร์บอนด์ Colorbond ของ บลูสโคป Bluescope

สีเหล็กคลีนคัลเลอร์บอนด์ Clean Colorbond ของบลูสโคป Bluescope

Read more

เหล็กบลูสโคป Bluescope

บริษัท บลูสโคป  Bluescope เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ บลูสโคป Bluescope ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับอาคารและการก่อสร้าง, งานยานยนต์ จากแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นรีดร้อนและเย็น ผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบผิวและทำสี ทั้งที่เป็นหลังคาและฝ้าผนัง, แปและโครงสร้างบ้านและ การออกแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวทางวิศวกรรมก่อสร้าง, บริษัท บลูสโคป Bluescope ได้สร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดหลากหลาย เป็นต้นว่า หลังคาบลูสโคปไลสาชจท์ Bluescope

Read more