ถอดแบบหลังคา ประมาณราคา

blog here การถอดแบบ ประมาณราคา Quantity Take Off
หาปริมาณการใช้แผ่นหลังคาเมทัลชีท http://naturallyfarout.com/  เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อช่วยคำนวณหาปริมาณการใช้งาน และประเมินราคาค่าวัสดุ โดยอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD -Drawing เข้ามาใช้ร่วมด้วย

ถอดแบบเพื่อหาปริมาณการใช้วัสดุ

ถอดแบบโครงสร้างหลังคา โครงสร้างเหล็ก

  1. หาความยาวแผ่นเมทัลชีท
  2. หารัศมีการดัดโค้งในการผลิตแผ่นเมทัลชีทโค้ง
  3. หาจำนวนแผ่นเมทัลชีทที่ต้องใช้
  4. หาพื้นที่ ที่ต้องติดตั้งแผ่นหลังคา
  5. หาระยะต่อแผ่นเมทัลชีท ที่เหมาะสม

ถอดแบบเพื่อประเมินราคาค่าวัสดุเมื่อเราถอดแบบมาแล้วเราจะทราบปริมาณการใช้งาน แล้วหากเราทราบราคาต่อหน่วย ความยาว หรือ อาจจะเป็นราคาต่อหน่วยพื้นที่ ด้วยแล้วเราก็จะสามารถประเมินราคาค่าวัสดุได้ในที่สุด

ราคาค่าแผ่นหลังคากระเบื้องนิยมแจ้งเป็นราคาต่อแผ่น โดยมีความยาวมาตรฐานที่แน่ชัดในแต่ละรุ่น แต่หากเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีท นิยมแจ้งเป็นราคาต่อความยาว โดยบอกเป็นราคาต่อเมตรเนื่องจากแผ่นเมทัลชีท ผู้ใช้หรือผู้สั่งซื้อสามารถสั่งผลิตหรือสั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการเช่น 5.20 เมตร 12.00เมตร ยกเว้นแต่ผู้สั่งต้องการใช้ของด่วนก็สามารถเลือกสั่งซื้อแผ่นที่ได้ตัดเตรียมไว้ให้แล้วตามขนาดความยาวที่ทางร้านจำหน่ายได้จัดจำหน่ายไว้