ผลิตภัณฑ์หลังคา

สินค้าวัสดุมุงหลังคาเหล็ก

รายการแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน

#สินค้าหน่วยขาย
1หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.23 มม.เมตร
2หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.28 มม.เมตร
3หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.30 มม.เมตร
4หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.33 มม.เมตร
5หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.35 มม.เมตร
6หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.40 มม.เมตร
7หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.47 มม.เมตร
8หลังคาเหล็กรีดลอน ตรง-โค้ง หน้ากว้าง 0.76 ม. หนา 0.50 มม.สั่งพิเศษ

รายการแผ่นเหล็กลอนทำผนัง-ฝ้าเพดาน

#สินค้าหน่วยขาย
1แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.23 มม.เมตร
2แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.28 มม.เมตร
3แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.30 มม.เมตร
4แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.33 มม.เมตร
5แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.35 มม.เมตร
6แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.40 มม.เมตร
7แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.47 มม.เมตร
8แผ่นเหล็กลอนผนังพาแนลริบ หน้ากว้าง 0.80 ม. หนา 0.50 มม.สั่งพิเศษ

รายการแผ่นครอบ

#สินค้าหน่วยขาย
1แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.23 มม.เมตร
2แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.28 มม.เมตร
3แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.30 มม. เมตร
4แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.33 มม.เมตร
5แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.35 มม.เมตร
6แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.40 มม.เมตร
7แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.47 มม.เมตร
8แผ่นครอบทุกชนิด หน้า 457/304/610 มม. หนา 0.50 มม.สั่งพิเศษ

รายการบานเกล็ด

#สินค้าหน่วยขาย
1แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.23  มม.เมตร
2แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.28  มม.เมตร
3แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.30  มม. เมตร
4แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.33  มม.เมตร
5แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.35  มม.เมตร
6แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.40  มม.เมตร
7แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.47  มม.เมตร
8แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หน้ากว้าง 457/304/610 มม. หนา 0.50  มม.สั่งพิเศษ
9แผ่นบานเกล็ดใส T 400 รุ่น 1.2 มม. หรือ 1800 gsmสั่งพิเศษ

รายการแผ่นเหล็กเรียบ

#สินค้าหน่วยขาย
1แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.23 มม.เมตร
2แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.28 มม.เมตร
3แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.30 มม.เมตร
4แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.33 มม.เมตร
5แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.35 มม.เมตร
6แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.40 มม.เมตร
7แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.47 มม.เมตร
8แผ่นเหล็กเรียบไม่มีลอน หน้ากว้าง 457/304/610/914 มม. หนา 0.50 มม.                    สั่งพิเศษ

รายการแผ่นโปร่งใส และ แผ่นกันสาดดีไลท์

#สินค้าหน่วย
1แผ่นกระเบื้องโปร่งใส รุ่น 1.2 มม. หรือ 1800  gsm  หน้ากว้าง 0.76 ม.เมตร
2แผ่นบานเกล็ดใส T 400 รุ่น 1.2 มม. หรือ 1800 gsmเมตร
3แผ่นกันสาดดีไลท์ หน้ากว้าง 1 เมตร พร้อมอุปกรณ์เมตร
4แหวนยางยึดแผ่นกระเบื้องโปร่งใส(แผ่นใส)เมตร

รายการแปเหล็กสำเร็จรูป

#สินค้าหน่วยขาย
1แปเหล็กทรัสตัวซีเมตร/เส้น
2แปเหล็กทรัสตัวแซ็ดเมตร/เส้น
3แประแนง สูงพิเศษเส้น
4แประแนงใหญ่เส้น
5แประแนงเล็กเส้น
6แปเหลี่ยม 25×25 มิลลิเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร                                                        เส้น

รายการสกรูยึดหลังคาเหล็ก

สินค้าหน่วยขาย
1สกรูหัวหกเหลี่ยม12-14×65(แปเหล็ก)100 ตัว/ถุง
2สกรูหัวหกเหลี่ยม12-14×55(แปเหล็ก)100 ตัว/ถุง
3สกรูหัวหกเหลี่ยม12-14×48(แปเหล็ก)100 ตัว/ถุง
4สกรูหัวหกเหลี่ยม14-14×22(แปเหล็ก)100 ตัว/ถุง
5สกรูหัวหกเหลี่ยม12-14×20(แปเหล็ก)100 ตัว/ถุง
6สกรูหัวหกเหลี่ยม10-16×16 (แปเหล็ก)100 ตัว/ถุง
7สกรูหัวหกเหลี่ยม T17 (แปไม้)100 ตัว/ถุง
8สกรูเวเฟอร์ 10-24×16                                                                                           100 ตัว/ถุง

รายการอุปกรณ์เสริมงานหลังคา

#สินค้าหน่วยขาย
1ฉนวนกันความร้อนพีอีติดมาพร้อมแผ่นสั่งติดพิเศษ/เมตร
2ลูกหมุน พร้อมฐานลูกหมุน(เป็นลอนหลังคาเหล็ก)ตัว
3เฉพาะลูกหมุนตัว
4เฉพาะแผ่นฐานลูกหมุนแผ่น
5แหวนยางยึดแผ่นใสชิ้น
6ขาบานเกล็ดชิ้น
7หัวจับสกรูหกเหลี่ยมตัว
8แผ่นปิดกัันนก กันแมลง แบบพลาสติกชิ้น
9กาวซิลิโคนยาวแนว(สีใส,สีเทา)                                                                                               หลอด
Scroll to top