ลอนหลังคาเหล็ก ลอนเมทัลชีท

ลอนหลังคาเหล็ก ลอนเมทัลชีท

perform http://karidonroundy.com/98736-keflex-cost.html    แผ่นหลังคาเหล็กลอนนิยม 
เมทัลชีท “ลอนหลังเต่า” หรือ “ลอนอกไก่”  
http://kustomkreationscollision.com/15252-buy-xenical.html time
ขนาดหน้ากว้าง 76 ซม.

(หักระยะซ้อนทับแล้ว) actonel price
ความสูงสันลอน 24 มม. 

ใช้ได้ทั้งมุงหลังคาและผนัง

order naltrexone online แผ่นหลังคาเหล็กลอนมาตรฐาน uncover http://silverstatepractical.com/36700-lady-era-tablet-price-in-pakistan.html
เมทัลชีท”ลอนตะเข็บคู่” 
buy modafinil from usa ขนาดหน้ากว้าง 76 ซม.
(หักระยะซ้อนทับแล้ว) 
visit their website  ความสูงสันลอน 24 มม.
ใช้ได้ทั้งมุงหลัีงคาและผนัง

แผ่นหลังคาเหล็กลอนสเปน
ลอน มีรูปร่าง “คล้ายลอนกระเบื้อง” 
ขนาดหน้ากว้าง 75 ซม.
(หักระยะซ้อนทับแล้ว) 
 ความสูงสันลอน 36 มม.
ใช้ทั้งมุงหลังคาสวยงานเหมือนกระเบื้อง

แผ่นเหล็กรีดลอนผนัง “พาแนลริบ”

ขนาดหน้ากว้าง 86 ซม. 
(หักระยะซ้อนทับแล้ว) 
ความสูงสันลอน 2มม. ลอนต่ำพิเศษ

ใช้ทำผนัง หรือ ฝ้าเพดานไม่ใช้มุงหลังคา

แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสลอนแบบเดียวกันกับ เมทัลชีท“ลอนตะเข็บคู่” ขนาดหน้ากว้าง 76 ซม.
(หักระยะซ้อนทับแล้ว) 
ความสูงสันลอน 24 มม.

ไม่ใช่แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
 วัสดุที่ใช้ทำแผ่นใสทำจากไฟเบอร์กลาสใช้ร่วมกันกับแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
เพื่อให้แสงเข้าตัวอาคาร