เลือกใช้แผ่นครอบ แผ่นปิดครอบรอยต่อให้ถูกต้อง

ชนิดแผ่นครอบมาตรฐานและการเลือกใช้ Standard Flashingแผ่นปิดครอบแฟลชชิ่ง Flashing มีสามขนาด ให้เลือก คือ 304 มม.  457 มม.  610 มม. ซึ่งเป็นระยะหน้ากว้างแผ่นรวมก่อนพับขึ้นรูป ซึ่งเราเรียกความยาวรวมก่อนพับนี้ว่า ความยาว “เกิธ” ( girth)แนะนำให้ผู้ใช้ เลือกใช้งานแผ่นครอบความยาวมาตรฐานขนาดกลางคือหน้ากว้าง

Read more