ESL ดัดโค้งเหล็ก หลังคาโค้ง-บางนา ตราด

บริษัท โฮมดี ขอแนะนำ บริษัทคู่ค้า ESL ในธุรกิจเหล็ก Steel & Metal Fabricationสำหรับผู้สนใจต้องการทำโครงสร้างของโครงหลังคาโค้ง ดัดโค้งเหล็ก สำหรับทำหลังคาเมทัลชีท เป็นรูปโดม หรือ ครึ่งวงกลมกลุ่ม บริษัท ESL GROUP รับดัดโค้ง Pipe ดัดโค้งท่อเหล็ก ดัดโค้งฉาก ดัดโค้งเหล็กกล่อง ดัดโค้งเหล็กรางน้ำ ดัดโค้งเหล็กตัวซี

Read more

หลังคาโค้ง กับ วิธีการติดตั้งหลังคาโค้ง

หลังคาโค้งที่นิยมทำกันในงานหลังคาเหล็กเมทัลชีท-เม็ททอลชีท วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคาโค้งเมทัลชีท Curved metal  Sheet roof วิธีติดตั้งหลังคาโค้งโดยใช้แผ่นตรง “SPANK” Curved Metal  Sheet Roofวิธีนี้เป็นวิธีติดตั้งแผ่นที่เกิดจากการนำแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นแผ่นตรงมากดไล่โค้งตามโครงสร้างโค้ง ถ้าแผ่นตรงนั้นสามารถวางทอดตัว โค้งงอเองตามธรรมชาติ  SPANK ไปในแนวระนาบที่โค้งของหลังคาได้เอง จะพบการใช้วิธีนี้ในกรณีที่โค้งมีรัศมีใหญ่มาก นิยมทำรัศมีโค้งมากกว่า 40 เมตร ขึ้นไปทั้งนี้การให้ตัวของแผ่นนั้นขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างอันได้แก่ น้ำหนักแผ่น

Read more