ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนช่วยระบายอากาศ Air Ventilationลูกหมุนระบายอากาศ Air Ventilator แบบใช้แรงลม นิยมใช้ติดบนหลังคา เพื่อช่วยการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศภายในตัวอาคาร ทำให้ไม่เกิดการอับชื่นในตัวอาคาร ลูกหมุนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว พร้อมฐานเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส Air Ventilator Fiberglass Base อย่างดี ลอนหลังคาเหล็ก (ลอนมาตรฐาน)

Read more