การยิงสกรูยึดหลังคาเหล็ก

การยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็กที่เหมาะสม
Drill Screw into Metal Sheet Roof สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก
 ด้วยน้ำหนักที่พอเหมาะ

  Sufficient Driving
 ยิงสกรูเกลียวปลายสว่านให้ได้ตรงแนวแป
 ยึดให้ได้ตรงศูนย์  ใช้แรงยิงที่พอเหมาะ
 แหวนยางรองจะถูกอัดและยืดออกเพียงเล็กน้อย
 แผ่นหลังคาจะไม่บุบเสียรูป

สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก
ด้วยน้ำหนักที่มากไป

Over Driving
 ยิงสกรูเกลียวปลายสว่าน ให้ได้ตรงแนวแป
 ยึดไม่ตรงศูนย์ เบ้ไปมา ด้วยแรงยิงที่มากไป
 แหวนยางรองจะถูกอัดให้เสียรูป
 ในบางครั้งจะเห็นเป็นรอยบุ่ม รอยบุบ
 มีการเสียรูปรอบๆบริเวณที่ยิงสกรู
 ทำให้การซีลของยางทำได้ไม่ดี
 เกิดหลุมเก็บน้ำ ทำให้เกิดการรั่วซึมได้

สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก
ด้วยน้ำหนักที่น้อยไป

Under Driving
ยิงสกรูเกลียวปลายสว่าน
ให้ได้ตรงแนวแป ด้วยแรงยิงที่น้อยไป ไม่พอเหมาะ
แหวนยางรองจะไม่ถูกอัดให้ซีลแ่น่นกับผิวหลังคา
ทำให้การซีลของยางทำได้ไม่ดี
นอกจากนี้ทำให้การยึดแผ่นไม่แน่น และแข็งแรงเท่าที่ควร

Posted in Uncategorized, สกรูยึดแผ่นหลังคา.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *