ตำแหน่งยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก

ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก
งานผนังสกรูยิงยึดที่ท้องลอน
ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก
มุงหลังคา สกรูยิงยึดที่สันลอน

ตำแหน่งยิงสกรูยึดหลังคาเหล็ก
ถ้านำแผ่นหลังคามาทำมุงหลังคา
ตำแหน่งที่นิยมจะยิงสกรูจะบนสันของหลังคาเหล็ก 

บนบริเวณแนวแป

ถ้านำแผ่นหลังคามาทำมุงเป็นผนัง
เรานิยมยิงสกรูที่บริเวณท้องลอน
บนบริเวณแนวแป

ควรจะวัดแนวยิงหรือ ใช้ดินสอช่วยเขียนกำหนดแนวยิง 
เพื่อป้องกันการยิงพลาดไม่ตรงแนวแป

ขนาดสกรูยึดหลังคาเหล็กที่นิยมใช้ 
สกรูที่เหมาะ จะเป็นสกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน  
นิยมใช้สกรูหัวหกเหลียมที่มีแหวนยาง washer 
ใช้สกรูขนาดตัวยาวยิงที่สันหลังคา 
(สกรูตัวสั้นจะใช้ยิงยึดที่ท้องหลังคาเหล็ก ในการติดตั้งผนัง) 

เลือกชนิดสกรูยึดแผ่นให้เหมาะกับงาน
เลือกสกรูให้เหมาะกับชนิดวัสดุแป  
ใช้สกรูสำหรับแปไม้ หรือ แปเหล็กโดยเฉพาะ

Posted in Uncategorized, สกรูยึดแผ่นหลังคา.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *