เลือกใช้แผ่นครอบ แผ่นปิดครอบรอยต่อให้ถูกต้อง

ชนิดแผ่นครอบมาตรฐานและการเลือกใช้
Standard Flashing

แผ่นปิดครอบแฟลชชิ่ง Flashing มีสามขนาด ให้เลือก คือ 304 มม.  457 มม.  610 มม. ซึ่งเป็นระยะหน้ากว้างแผ่นรวมก่อนพับขึ้นรูป ซึ่งเราเรียกความยาวรวมก่อนพับนี้ว่า ความยาว “เกิธ” ( girth)

แนะนำให้ผู้ใช้ เลือกใช้งาน
แผ่นครอบความยาวมาตรฐานขนาดกลางคือหน้ากว้าง 457 มม.  เพราะ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว มีเก็บสต็อกเอาไว้จำหน่ายจำนวนมาก ไม่ต้องใช้เวลารอนาน ในการสั่งพับสั่งผลิตแผ่นครอบพิเศษ หรือ แผ่นครอบตามแบบติดตั้งแผ่นครอบจั่ว


ถ้าเป็นหลังคาครอบจั่ว ต้องปิดรอยต่อที่สันจั่ว ด้วยแผ่นปิดครอบจั่ว

ติดตั้งแผ่นครอบมุมนอก

ติด ตั้งแผ่นครอบมุมตามแนวรอยต่อของผนังของตัวอาคาร สองผนังที่ทำมุมนอกเป็นสันออก ถ้าใช้แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี สีของแผ่นจะอยู่ด้านนอก

ติดตั้งแผ่นครอบสันตะเข้

ถ้าเป็นหลังคาปั่นหยา ต้องปิดแผ่นคอบสันตะเข้ที่สันที่เกิดจากสองระนาบหลังคาต่อชนกัน ด้วยแผ่นปิดครอบสันตะเข้ 

ติดตั้งแผ่นปิดครอบรางน้ำ
 

 

แผ่นครอบราง น้ำ จะมีลักษณะคล้ายแผ่นครอบสันตะเข้ บางท่านเรียกว่า ครอบรางน้ำสันตะเข้ เพราะเมื่อมองผ่านๆจะมีลักษณะคล้าย กับครอบสันตะเข้กลับหัว นอกจากนี้การใช้งานก็คล้ายคลึงกันเพียงแต่ ครอบรางน้ำจะใช้กับการต่อชนของระนาบหลังคาที่่อกันเป็นแอ่งน้ำ แต่ครอบสันตะเข้  จะใช้กับการต่อชนของระนาบหลังคาที่่อกันเป็นสันเขา

ติดตั้งแผ่นครอบบานเกล็ด

ติดตั้งแผ่นบานเกล็ดที่บริเวนผนัง เพื่อทำช่องลมระบายอากาศ
ถ้าใช้แผ่นบานเกล็ดเบอร์ 11 ขนาดเล็ก
ต้องใช้แผ่นบานเกล็ดถึง 5 แถว วางเรียงเป็นชั้นลงมาในแนวดิ่งในระยะ 1 เมตร

ถ้าใช้แผ่นบานเกล็ดเบอร์ 12 ขนาดกลาง
ต้องใช้แผ่นบานเกล็ดถึง 3 แถว วางเรียงลงมาในแนวดิ่งในระยะ 1 เมตร

ถ้าใช้แผ่นบานเกล็ดเบอร์ 13 ขนาดใหญ่
ต้องใช้แผ่นบานเกล็ดถึง 2 แถว วางเรียงลงมาในแนวดิ่งในระยะ 1 เมตร

ติดตั้งแผ่นครอบข้างบานเกล็ด, ครอบบนบานเกล็ด


 

ติดตั้งแผ่นครอบข้างบานเกล็ดมุมเบอร์ 14 ด้านข้างบานเกล็ดซ้าย-ขวาได้
ติดตั้งแผ่นครอบบน
บานเกล็ดมุมเบอร์ 15 ที่เหนือ แนวบานเกล็ดแถวบนสุด

ติดตั้งแผ่นปิดครอบต่อผนัง แบบไม่เซาะผนัง

ใช้แผ่นครอบต่อผนังใช้ปิดครอบปลายส่วนบนของหลังคา หรือ กันสาด ที่มีแนวต่อชนที่ส่วนผนัง  แผ่นครอบต่อผนังแบบนี้จะไม่ต้องเซาะผนังอาคาร
แผ่นครอบต่อผนังแบบนี้ จะใช้ร่วมกับกาวซิลิโคนยาแนวแผ่นครอบที่แนบกับผนัง ด้วย

ติดตั้งแผ่นครอบมุมใน

 

ติด ตั้งแผ่นครอบมุมตามแนวรอยต่อของผนังของตัวอาคาร สองผนังที่ทำมุมในหลบเข้า สังเกตุ หากเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เคลือบสี สีของแผ่นจะอยู่ส่วนมุมด้านในที่หลบเข้าไป

ติดตั้งแผ่นปิดครอบต่อชนผนัง แบบเซาะผนัง


   

ใช้ แผ่นครอบต่อผนังแบบเซาะผนัง(ระยะ 15 มม หรือ 1.5 ซม) ใช้ปิดครอบปลายส่วนบนของหลังคา หรือ กันสาด ที่มีแนวต่อชนที่ส่วนผนัง  แผ่นครอบต่อผนังแบบนี้ จะต้องเซาะผนังอาคาร แผ่นครอบต่อผนังแบบนี้จะใช้ร่วมกับกาวซิลิโคนยาแนวแผ่นครอบที่แนบกับผนัง และ บริเวณที่ปักเสียบแผ่นครอบเข้ากับผนังด้วย

ติดตั้งแผ่นครอบข้างด้านซ้ายและ ขวา
End Eaves Flashing
 


ปิดด้วยแผ่นครอบข้างตลอดแนวเอียงลาดของแผ่นที่ปลายสุดของขอบหลังคา
เพื่อความสวยงาม และ นอกจากนี้ยังเพื่อ ป้องการน้ำฝนรั้วเข้ามาที่รอยต่อสัน

หากมีการติดตั้งแผ่นผนังชนด้านข้างอาคารต่อชนเข้ากับแผ่นหลังคาด้านบน
แผ่นครอบข้างควรมีหน้ากว้างของส่วนที่ทาบไปบนหลังคา
กว้างพอที่จะมีครอบลงบนสันหลังคาได้อย่างนัอยหนึ่งสัน
แนวกว้างด้านข้างที่ครอบทาบบนหลังคาก็ควรไม่น้อยกว่า 100 มม.

ติดตั้งแผ่นครอบเชิงชาย

แผ่นครอบ เชิงชาย จะมีลักษณะคล้ายแผ่นครอบข้าง  เราจะใช้แผ่นครอบเชิงชาย ใช้ปิดเชิงชาย ใต้ชายคา ใต้หลังคาบริเวณถัดจากปลายด้านล่างแผ่นเข้ามาเล็กน้อย เพื่อความสวยงาม


Posted in แผ่นปิดครอบ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *